LAMAN WEB RASMI SEKOLAH RENDAH PDN PJ SENGKARAI


MOTO

"Meraih Kecemerlangan Bersama"
Achieving Excellence Together


VISI

Pendidikan Sekolah Sebagai Gedung Pengeluaran Generasi Yang Berprestasi Cemerlang


MISI

Memberikan Sekolah Rendah Pengiran Dipa Negara Pengiran Jaya Sengkarai Berazam Untuk Merealisasikan Kecermerlangan Dalam Semua Aspek Pembelajaran, Pengajaran Dan Pengurusan